rekonštrukcie a obnovy budov

Profil spoločnosti

Spoločnosť REKOB, s.r.o. pôsobí na trhu v oblasti stavebníctva od začiatku roka 2004 (do konca roka 2008 ako fyzická osoba Martin Joščak - REKOB). Spočiatku bola spoločnosť zameraná na rekonštrukciu a obnovu budov špecifickým spôsobom – pomocou horolezeckej techniky. Postupom času sa spoločnosť sústredila na problematiku komplexného riešenia rekonštrukcie a obnovy budov, t.j. zatepľovanie budov, rekonštrukcie loggií, hydroizolácie striech, výmeny okien, výškové práce, úpravy a realizácie interiérov a iné.

Služby

Servis, ktorý ponúkame, robíme v duchu komplexného riešenia tzn. – zabezpečnie projektovej dokumentácie (v spolupráci s projektantmi), inžinierska činnosť, pomoc s financovaním (komerčné, ŠfRB, MVaRR), realizácia, technická podpora a poradenstvo v oblasti obnovy budov.

Záruka kvality

Spoločnosť REKOB, s.r.o. je držiteľom licencie na zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov CAPAROL – Capatect EPS F 186, Capatect Minera Line, ako aj ďalších nie menej dôležitých certifikátov o odbornosti pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú pravidelných školení.

Ciele spoločnosti

Cieľom firmy je neustály rozvoj v problematike komplexnej obnovy a realizácie budov.Kontakt

Sídlo spoločnosti
Rekob, s.r.o. (Výpis z OR)
Rastislavova 104
040 01 Košice
(Vstup cez Južnú triedu 121)