rekonštrukcie a obnovy budov

REKOB Floor

Priemyselné podlahy | Spoluúčasť pri návrhu | Realizácie

Vznik novej divízie - REKOB Floor - si vyžiadala naša snaha o skompletizovanie služieb pre Vás - investorov ako aj užívateľov stavebných diel.

Divízia zameriava svoje pôsobenie nielen na rekonštrukcie, ale aj na realizáciu priemyselných, občianskych, bytových a vodohospodárskych stavieb – ako celku, tak aj dielčich častí stavby:

 • Priemyselné podlahy
  • strojne hladené betónové mazaniny
  • nátery a povlaky na báze živíc
  • cementové vyrovnávacie a dekoračné stierky
 • Výstavba a rekonštrukcie domov
 • Rekonštrukcie bytov príp. bytových jadier
 • Izolácie
  • od základov až po strechu
  • podzemné konštrukcie
  • záchytné nádrže
  • bazény
  • zásobníky pitnej vody
  • ploché strechy
 • Izolačné fóliové pásy
 • Sanácia a ochrana betónu
  • mosty
  • ČOV
  • oporné múry
 • Lepenie a tesnenie
 • Zálievky a podlievky

Výstižnou stránkou firmy REKOB je, že svojim zákazníkom ponúka integrované a hospodárne systémové riešenie tak, aby mohli byť v procese výstavby vzájomne zosúladené a zvládnuté aj konštrukčné detaily.

Priemyselné podlahy

Nosnou súčasťou každej priemyselnej podlahy je železobetónová konštrukcia. V spolupráci s najväčším dodávateľom rozptýlenej výstuže v Európe - Arcelormittál, zabezpečujeme kvalitné spracovanie statického výpočtu, podľa daných zaťažovacích podmienok stavby ako aj podložia, ktorého výstupom je optimálny návrh stupňa zhutnenia podložia, min. hrúbky a triedy betónu s pridaním daného typu oceľových vlákien. Kvalitný návrh a následné zhotovenie železobetónových konštrukcií podláh je základom pre ďalšie aplikácie podlahových nášľapných systémov ako sú:

 • strojne hladené vsypové podlahy – tzv. pancierové podlahy
 • rôzne akrylátové, epoxidové, PUR nátery
 • cementové vyrovnávacie, finálne a dekoratívne stierky
 • rôzne epoxidové a PUR stierky

Aplikácia železobetónovej konštrukcie podlahy zahŕňa:

 • výškopisné a polohopisné zameranie podkladu pomocou rotačného lasera
 • dodávka a osadenie rôznych druhov izolácií
 • dodávka a osadenie obvodových dilatácií podlahy z penového polyetylénu okolo stien, stĺpov a vertikálnych technologických prestupov podlahou
 • dodávka, uloženie a rozprestretie betónu v požadovanej hrúbke
 • dodávka rozptýlenej výstuže Arcelormittál ako aj samostatnej pomocnej Kari výstuže
 • dodávka a pevné osadenie L profilov príp. Omega profilov
 • spracovanie betónovej zmesi pod priebežnou kontrolou nivelity rotačným laserom,
 • zvibrovanie podlahovej betónovej dosky ponorným vibrátorom a plávajúcou lištou
 • viacnásobné opakované strojné hladenie povrchu podlahy rotačnými hladičkami
 • rozmeranie a narezanie zmrašťovacích škár

Spoluúčasť pri návrhu

Naša spoločnosť stavia na pevných základoch dlhoročnej odbornej znalosti používaných priemyselných podlahových systémov ako sú výrobky Simatt, Sika, príp. Panbex.
Tieto vedomosti radi ponúkneme už pri samostatnom návrhu podmienok, vlastností a parametrov priemyselnej podlahy v zmysle potrieb investora, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou pre výstup kvalitného projekčného riešenia.

Realizácie

Axxence Plavnica - vsyp

Axxence Plavnica vsyp

Holcim - PUR stierka

Holcim TnB - PUR stierka Holcim TnB - PUR stierka

KOPS Košice - finálna cementová stierka

Kops Košice - finálna cem. stierka

SAD Humenné - epoxidová stierka

SAD Humenné - epoxidová stierka SAD Humenné - epoxidová stierka

SAD Humenné - spevnené plochy

SAD Humenné - spevnenie plochy

SAD Svidník - epoxidová stierka

SAD Svidník - epoxidová stierka


Kontakt

Sídlo spoločnosti
Rekob, s.r.o. (Výpis z OR)
Rastislavova 104
040 01 Košice
(Vstup cez Južnú triedu 121)